English

Hizmetler

1

1) Marka hikâyelerine dayalı “içerikle pazarlama / content marketing” çözümleri:

Markalı içerik kullanımı ve içerik tabanlı dijital pazarlamada yeni ve yaratıcı yollar geliştiriyoruz. İçerik yazarları ve stratejistlerden oluşan ekibimiz her bir tekil projeler bazında, söz konusu markanın birlikte çalıştığı ilgili dijital ajanslar, PR ajansları ve video prodüksiyon şirketleriyle işbirliği yaparak hizmet sunuyor.

Hizmetlerimizin odaklandığı temel alanlar:

  • Stratejiyle uyumlu marka hikayeleri ve içerik kurguları için, içgörü araştırma ve senaryo geliştirme desteği,
  • Demografik ve davranışsal açıdan doğru tanımlanmış belirli “niche” hedef kitle gruplarına özgü, spesifik marka hikayeleri,
  • Sosyal medya üzerinden yayılabilir, bilgilendirici / eğlendirici tematik video üretimi,
  • Kurumsal ve sektörel blog, video blog içeriği üretimi, kampanya bazlı mikrosite içeriği,
  • Deneyimsel pazarlama uygulamalarına yönelik konsept tasarımı ve tüketiciyle etkileşim senaryoları,
  • Geleneksel ve dijital mecralardaki dizi, film veya diğer eğlence pazarlaması senaryolarına “plot integration” yaklaşımıyla ürün yerleştirme stratejileri,
  • Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimini kendi olanaklarıyla kurum içinde yürüten markalara yönelik “bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisi” desteği.

Başa dön ↑

 

2

2a) İleri seviye “Desktop Research” yöntemiyle üretilen stratejik içgörüler:

“Desktop Research / Masaüstü Araştırma” yöntemini şöyle açıklayabiliriz: Herkese açık online kaynaklardaki gazete–dergi haberleri, akademik makaleler, uzman görüşü, tematik blog ya da nitelikli kullanıcı yorumu gibi çeşitli malzemeler içerisinden, projenin bağlamıyla ilişkili ve tutarlı veriler derlenip filtrelenerek, sektör / kategori / marka bazında bir ham bilgi raporu oluşturulur.

Ham bilgi raporu bu ilk haliyle, medya takip firmalarının “anahtar sözcük tarama” yöntemiyle ürettiği sektörel raporlara benzetilebilir, ama bizzat insan emeğiyle yapılan semantik arama ve doğru seçilmiş tematik kaynak çeşitliliği gibi avantajları sebebiyle, daha hedef odaklıdır. (Raporda yer alan her bilginin kaynağı, ISO standartlarına uygun biçimde, kullanıldığı slaytta dipnot halinde verilir; ayrıca raporun en sonunda tüm kaynaklar tekrar listelenir).

Ardından ikinci aşamada, bu ham bilgi ve saptamaların uzman danışmanlarımız tarafından analiz edilip yorumlanmasıyla, daha nitelikli yeni bilgiler ve stratejik içgörüler elde edilerek, ayrıntılı bir sonuç raporu ve yönetici özeti üretilir.

Sektörel rekabet analizi, tüketici davranışları ve marka algısına ilişkin içgörülerinden oluşan bu sonuç raporu, doğrudan doğruya reklamveren ya da reklam ajansı tarafındaki marka yöneticilerine sunulabileceği gibi, daha kapsamlı bir pazar araştırma projesine ön hazırlık ya da destek olmak amacıyla da kullanılabilir.

 

2b) Pazar araştırma firmalarına “hikâye kurgusu ve bilgi mimarisi” desteği

Pazar araştırma firmaları, tamamlanmış bir kalitatif ya da kantitatif araştırmanın sonuç raporunu müşteri tarafındaki ilgili yöneticilere sunmadan önce, araştırma bulgularının “eyleme dönük içgörülere dönüştürülmesi” aşamasında bizden destek isteyebiliyor.

“Eyleme dönük içgörü / actionable insight” danışmanlığı, araştırma dilinin pazarlama diline “tercüme edilmesi” ve araştırma bulgularının pazarlama profesyonellerinin önceliklerine göre yeniden kurgulanması anlamına geliyor.

Sunduğumuz bu hizmetle, geleneksel “data reporting” yaklaşımının üzerine, yenilikçi bir anlayış olan “hikaye kurgusu ve bilgi mimarisi” yaklaşımını artı değer olarak katıyoruz.

Örneğin, tüketicilerin davranış ve tercihlerini, pazardaki olası değişim ve yeni eğilimleri doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen birçok sosyoekonomik ve kültürel göstergeyi hesaba katarak, eldeki mevcut bilginin önce etkileşimli ve görselleştirilmiş senaryolara, sonra da stratejik içgörüye dönüştürülmesi için destek oluyoruz.

Başa dön ↑

 

3

3) Pazarlama İletişimi Stratejisi ve Marka Yönetimi Danışmanlığı:

Marka Yönetimi Danışmanlığı bağlamında temel amacımız, reklamveren firmalar ve çalıştıkları paydaş ajanslar arasındaki “stratejik ortaklık” ilişkisini güçlendirecek bir köprü rolü oynamak.

Hem reklamveren tarafındaki marka yönetimi ekiplerine hem de reklam ajanslarına, tüketici davranışları ve rekabet analizi konularında dışarıdan bakan üçüncü göz olarak, “proje bazlı” strateji ve içgörü desteği sağlıyoruz.

Ayrıca, üründen markaya geçiş sürecinde konumlandırma ve pazarlama iletişimi stratejilerinin belirlenmesi ya da ajans tarafından üretilmiş yaratıcı fikirlerin, pazar araştırma ve reklam araştırma firmalarıyla işbirliği halinde, önceden saptanmış KPI’lara uygun biçimde optimize edilmesi gibi daha teknik konular da danışmanlık hizmet kalemlerimiz arasında yer alıyor.

Hizmet verme yöntemimiz, minimum bir aydan başlayıp müşterimizin ihtiyacına göre uzayabilen “özel workshop çalışmaları”ndan oluşuyor. Müşterimizin ofisinde, ilgili marka ve pazarlama yöneticileriyle birebir atölye çalışmaları gerçekleştirerek, çözüm aradığımız pazarlama problemini birlikte masaya yatırıyoruz.

 

Konkur hazırlık desteği:

Odaklandığımız diğer bir konu da, reklam ajanslarının konkur hazırlıklarına destek olmak:

Bir reklam ajansı, daha önce deneyimli olmadığı bir sektördeki reklamverenin açtığı konkura hazırlanıyorsa, söz konusu sektöre / kategoriye ilişkin rekabet analizi ve hedef kitle içgörüleri hakkında proje bazlı çalışma yaparak, ajansa strateji ve içgörü desteği sağlıyoruz.

Başa dön ↑